در مورد پروژه

پروژه Brodilla به عنوان پاسخی برای جمع آوری کل داده های کاربر ، از جمله اطلاعات کاملاً محرمانه جمع شده.

ما معتقدیم که هرکسی حق دارد که جنبه‌هایی از زندگی خود را که شخصی می‌داند، مصون نگه دارد و آن‌ها را فاش نکند.

برای ما ، حقوق اولیه بشر در اینترنت عبارتند از: آزادی بیان ، وجدان و اندیشه!

ما در کار خود بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر هدایت می شویم. .

سرویس Brodilla هیچ گونه اطلاعاتی در مورد مشتریان خود (به غیر از مواردی که در خط مشی رازداری مشخص شده است) ثبت و جمع آوری نمی کند.

با شروع به استفاده از سرویس Brodilla، شما موافقت می کنید که قوانین و مقررات پذیرفته شده سرویس را نقض نکنید.

کار هایی که مطلقاً به هیچ شکلی نمی توان انجام داد:

  1. فراخوان عمومی برای نقض تمامیت ارضی کشورها.
  2. دعوت به تروریسم یا افراط گرایی.
  3. دعوت به خشونت و تهدید به قتل برای یک فرد خاص و/یا گروهی از افراد (از جمله به دلایل قومی، مذهبی، نژادی و غیره).
  4. پورن کودک و هر آنچه که با آن مرتبط است.
  5. اطلاعاتی که افراد به ویژه کودکان را به ارتکاب اعمال خطرناک و غیرقانونی سوق می دهد.
  6. روشهای ساخت، مصرف و توزیع مواد مخدر و هر گونه مواد غیرقانونی دیگر.
  7. راه های خودکشی و دعوت به آن.

به یاد داشته باشید، هدف پروژه حفظ حریم خصوصی و ناشناس ماندن کاربران بدون نقض حقوق اولیه آنها است.

منتظر چه چیزی هستید؟